" Hayatınızda yeni bir nesil… "

Bireysel Emeklilik

bireysel-emeklilik-sigortasinda

Bireysel Emeklilik Sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı nitelikte ve bireylere emeklilik döneminde ilave bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi; Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve Bağımsız denetim şirketleri gibi kurum ve kuruluşların denetim, gözetim ve kontrolü altında olan, katılımın gönüllülük esasına dayandığı bir sistemdir.

İsteğe bağlı olarak belirli bir katkı payının ödenmesi suretiyle emeklilik sözleşmesi yapılarak sisteme dahil olunmaktadır. En az 10 yıl boyunca sistemde kalmak şartıyla 56 yaşını doldurulduğunda emeklilik hakkı kazanılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi 18 yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip herkesin katılımına olanak sağlayan gönüllü katılım esaslı bir yatırım sistemidir.

Devlet Katkısı:

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Kanun 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu kapsamdaki yeni yasal düzenlemeler sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşvikten daha etkin faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur.

Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine  yönelik olarak  01.01.2013 tarihinden itibaren  devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarının ilgili hesaplarına aylık olarak belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir.

Bu oran, katılımcıların aylık ödediği katkı payı tutarının %25’i kadar olacaktır.

01-kapak.QXD:Layout 1

Örnek : 100 TL katkı payı yatıran katılımcı için devlet, katılımcının hesabına 25 TL katkı payı yatıracaktır.

Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %25’ine kadar Devlet Katkısı elde edilebilecektir.

Devlet Katkısı’na kademeli olarak hak kazanılacaktır.

Katılımcılardan;

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,
  • En az 6 yıl kalanlar %35’ine,
  • En az 10 yıl kalanlar %60’ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısı’ nın %100’üne hak kazanacaktır.

01 Ocak 2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmuş katılımcıların hak kazanma süre hesaplamasında aşağıdaki düzenleme yapılacaktır.

Buna göre katılımcıların 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalınması koşuluyla  devlet katkı tutarları ve ulaştığı birikim değerine 01 Ocak 2016 tarihinde aşağıdaki hak ediş süresi eklenecektir;

  • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl
  • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

Poliçe teklif formu

Kaç eder?:
3 + 11 =