" Hayatınızda yeni bir nesil… "

Sağlık Sigortaları

saglik

Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış kişiye özel sigortalardır.

Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçelerde belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Sağlık Sigortaları, doğum giderleriniz ve yeni doğan bebek bakımı hizmetinin yanı sıra, acil yardım, PSA ve Mamografi gibi sağlık hizmetlerini de sunar.

Ücretli veya beyana tabi vergi mükellefiyseniz, Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirerek daha ilk günden kazançlısınız.

Poliçe teklif formu

Kaç eder?:
13 + 3 =